NUPSESO, a. s.

Adresa prevádzky a poštová adresa:

Vinárska 17
951 41 Lužianky
Slovenská republika

telefón: +421 915 060 689
personálne: +421 917 505 765

e-mail: nupseso@nupseso.eu
web: www.nupseso.sk

Adresa sídla:
Golianova 42, 949 01 Nitra, Slovenská republika

IČO: 36525791
IČ DPH: SK2020147668

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10040/N.

NUPSESO, a.s.