SLUŽBY

Profesionálnymi riešeniami a službami oslobodíme vašu firmu od spracovávania rastúceho množstva dokumentov. Umožníme vám zvýšiť výkonnosť a efektivitu procesov vo vašej firme a tým aj zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu.

 

NUPSESO, a.s. vám ponúka nasledovné služby:

 • skenovanie dokumentov (archívov, zdravotnej dokumentácie…), veľkoformátových výkresov, kníh, kroník a iných viazaných a neviazaných dokumentov
 • prevod papierových dokumentov a elektronických obrazov do editovateľnej podoby (OCR, ICR, OBR, OMR)
 • automatizované vyťažovanie dát z dokumentov:
  • štruktúrovaných – formuláre, dotazníky (tlačené, ručne vypisované, zaškrtávacie polia, čiarové kódy)…
  • neštruktúrovaných – faktúry, dodacie listy, sprievodky (tlačené texty)…
 • návrh, tlač, distribúcia, dotlač a spracovanie dát z formulárov (strojovo spracovateľné)

Prínosy riešení automatického prevodu textu a zberu dát z papierových dokumentov prostredníctvom moderných technológií

 • Nie je potrebný ručný prepis údajov do PC, nižšie režijné náklady
 • Skrátenie času zadávania údajov, zrýchlenie procesu spracovania dát
 • Zníženie chybovosti a zvýšenie presnosti zadávaných údajov
 • Priamy export údajov do používaného informačného systému
 • Rýchly a jednoduchý prístup k požadovaným údajom a výsledkom
 • Možnosť okamžitého vyhľadania ktoréhokoľvek dokumentu
 • Paralelná digitalizácia a archivácia dokumentov