PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

NUPSESO, a.s. ponúka prekladateľské služby z a do všetkých svetových jazykov už viac ako 20 rokov.

Aké jazyky máme v ponuke?

Ponúkame prekladateľské služby na profesionálnej úrovni z a do rôznych európskych jazykov a menej frekventovaných ázijských jazykov:

český
slovenský
francúzsky
maďarský

anglický
poľský
holandský
kórejský

nemecký
taliansky
ruský
nórsky

portugalský
španielsky
slovinský
chorvátsky

srbský
turecký
rumunský
švédsky

čínsky
ukrajinský
bulharský
grécky

Predovšetkým vynikáme a špecializujeme sa na odborné prekladateľské služby z oblastí, ako sú:

 • strojárstvo
 • automobilový priemysel
 • jadrová energetika
 • poisťovníctvo

Ide najmä o rôzne:

 • manuály
 • technické postupy
 • zmluvné dokumenty
 • poistné udalosti
 • prevádzkové predpisy
 • marketingové materiály
 • návody

Ako zadať preklad?

Text, ktorý potrebujete preložiť, môžete zadať elektronicky na e-mailovú adresu:
preklady@nupseso.sk