PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

NUPSESO, a.s. ponúka prekladateľské už viac ako 20 rokov.

Aké jazyky máme v ponuke?

Ponúkame prekladateľské služby na profesionálnej úrovni z a do rôznych európskych jazykov a menej frekventovaných ázijských jazykov:

český
slovenský
francúzsky
maďarský

anglický
poľský
holandský
kórejský

nemecký
taliansky
ruský
nórsky

portugalský
španielsky
slovinský
chorvátsky

srbský
turecký
rumunský
švédsky

čínsky
ukrajinský
bulharský
grécky

Predovšetkým vynikáme a špecializujeme sa na odborné preklady z oblastí, ako sú:

 • Strojárstvo
 • Automobilový priemysel
 • Jadrová energetika
 • Poisťovníctvo

Ide najmä o rôzne:

 • manuály
 • technické postupy
 • zmluvné dokumenty
 • poistné udalosti
 • prevádzkové predpisy
 • marketingové materiály
 • návody

Ako zadať preklad?

Text, ktorý potrebujete preložiť, môžete zadať:

Elektronicky na e-mailovú adresu: preklady@nupseso.sk