CERTIFIKÁTY

Spoločnosť NUPSESO, a.s. má vybudované systémy manažérstva podľa medzinárodných štandardov ISO 9001 (systém manažérstva kvality), ISO 14001 (systém environmentálneho manažmentu) a ISO/IEC 27001 (systém manažérstva informačnej bezpečnosti). Systém manažérstva certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK.

Spoločnosť NUPSESO, a.s. je distribútorom vertikálnych produktov spoločnosti ABBYY pre Slovenskú republiku: ABBYY FineReader Engine (for Win/Linux/Mac),ABBYY FlexiCapture Engine, ABBYY FlexiCapture SDK, ABBYY Mobile Web Capture SDK (for Android/iOS),  ABBYY FlexiCapture, ABBYY FlexiCapture for Invoices a ABBYY FineReader Server.

Spoločnosť NUPSESO, a.s. je certifikovaným predajcom a servisným partnerom výrobcov knižných skenerov „4DigitalBooks – ASSY SA“ a „MICROBOX GmbH“.